21.2.07

Stranky Občanské Bělorusko - www.civicbelarus.eu

V lednu 2007 byly spusteny stranky Občanské Bělorusko - www.civicbelarus.eu

Na stránkach se uvádí:

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Sdružení usiluje o podporu nevládních a neziskových organizací v Bělorusku, včetně těch občanských iniciativ, které byly režimem Alexandra Lukašenka zbaveny možnosti působit legálně. Cílem sdružení je podporovat rozvoj běloruských nevládních organizací a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci s českými partnery. Občanské Bělorusko též usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska.

Zakladatelé a členové sdružení

* Václav Havel, bývalý prezident České republiky
* Anna Šabatová, zástupkyně veřejného ochránce práv České republiky v letech 2001 až 2006
* Igor Blažević, ředitel Centra pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni
* Jan Ruml, právník, bývalý ministr vnitra a senátor
* Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky, bývalý předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky (Po dobu výkonu funkce ministra zahraničních věcí České republiky se vzdal práv a povinností spojených s výkonem funkce člena sdružení.)
* Tomáš Pojar, bývalý ředitel společnosti Člověk v tísni, první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky (Rezignoval na členství vzhledem k výkonu funkce ve státní správě.)

Žádné komentáře: